Przedszkole Rumia

Akademia Mistrzów Zabawy

O przedszkolu w Rumi

Przedszkole Rumia

Zapraszam Was do wyjątkowego miejsca, krainy przygód, w której, każdego dnia, dzieci będą poznawały świat z pasją właściwą najmłodszym odkrywcom.

Z odwagą pozwalającą pokonać lęk przed porażką. Z szacunkiem dla siebie i otoczenia i pewnością, że dzięki wytrwałości i systematycznej pracy, mogą osiągnąć to, o czym marzą.

Droga do poznania siebie i swojego miejsca w grupie może przynieść wiele radości i cennych doświadczeń. Chcielibyśmy, aby każde dziecko, kończąc przygodę w Akademii Mistrzów Zabawy, na pytanie; Kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz? Z pewnością odpowiadało: Sobą.

Marta Dzikiewicz

Edukacja z sercem
Zabawa z pasją

Niepubliczne przedszkole Rumia

W naszym przedszkolu stawiamy na podejście do edukacji oparte na doświadczaniu i odkrywaniu świata. Nasza kadra pedagogiczna wspiera wszechstronny, harmonijny rozwój naszych dzieci. Punktem wyjścia jest dla nas zawsze obserwacja indywidualnych predyspozycji, możliwości, zdolności i potrzeb każdego dziecka.

Nasze sale są przytulne, w stonowanych kolorach. Zachęcają dzieci do aktywności i twórczego wyrażania siebie. Wspieramy rozwój umiejętności społecznych, kreatywności oraz ciekawości świata.

Zapewniamy bezpieczne otoczenie, w którym każde dziecko czuje się ważne i akceptowane. W naszych grupach budujemy poczucie przynależności i wspieramy się wzajemnie.

Zaangażowani nauczyciele
Nowoczesne metody

Prywante przedszkole w Rumii

Nasza kadra to zespół pasjonatów, gotowych każdego dnia, odpowiadać na dziecięcą ciekawość świata, nauczać, wspierać i inspirować. Stale rozwijamy nasze kompetencje oraz indywidualizujemy metody dydaktyczne, aby kompleksowo odpowiadać na potrzeby rozwojowe naszych dzieci.

Realizujemy podstawę programową, wspieramy samodzielność, budzimy kreatywność, rozwijamy zdolności oraz towarzyszymy w kształtowaniu się niezależnych osobowości.

Rozumiemy, że każde dziecko jest wyjątkowe. Dlatego naszą pracę realizujemy w oparciu o indywidualne potrzeby i tempo rozwoju każdego dziecka.

Dołącz do nas :)

Partnerstwo z rodzicami

Prywatne przedszkole Rumia

Współpraca z rodzicami, to jeden z priorytetów naszej pracy, istotny dla efektywnego wsparcia zdrowego rozwoju dziecka. Organizujemy spotkania, warsztaty, eventy, aby rodzice mieli możliwość, w przyjaznym, wpierajacym środowisku, rozwijać swoje kompetencje wychowawcze i aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

Tworzymy wspólnotę, w której każde dziecko może rosnąć i rozwijać swój potencjał, otoczone wsparciem zarówno w środowisku domowym, jak i w przedszkolu.

Poczucie bezpieczeństwa naszych dzieci, to dla nas fundament, punkt wyjścia do dalszej pracy z dzieckiem. Budujemy poczucie bezpieczeństwa naszych dzieci, również, poprzez wspieranie rodziców, jako pierwszych wychowawców. We wszystkich wychowawczych wyzwanaich, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Czesne obejmuje:

bullet ołówek

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Opiekę nad dzieckiem, ale również tworzenie dla niego inspirującej przestrzeni, w której rozwija się emocjonalnie, społecznie i intelektualnie. Nasze przedszkole to miejsce, w którym dzieci uczą się poprzez zabawę, rozwijają przyjaźnie i odkrywają radość nauki.

bullet ołówek

REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MEN

Realizację podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w sposób kreatywny, doświadczalnie z ukierunkowaniem na zdobywanie samodzielności, i budowania poczucia własnej wartości przez nasze dzieci.

bullet ołówek

ZINDYWIDUALIZOWANE ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

Zindywidualizowane zajęcia ogólnorozwojowe, dostosowane do potrzeb każdego dziecka. Stawiamy na rozwijanie kompetencji i potencjału własnego dzieci, we wszystkich obszarach rozwojowych. Wspieramy m. in. sprawność manualną, poznawczą, sprawność procesów myślowych, rozwój kompetencji językowych, komunikacyjnych, logicznego myślenia.

bullet ołówek

WSPARCIE TERAPEUTYCZNE

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, realizujemy wsparcie terapeutyczne w obszarach umiejętności społecznych TUS, zaburzeń integracji sensorycznej SI (od czerwca/lipca 2024), zaburzeń motorycznych, terapia ręki i stopy, zaburzeń relacyjnych, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, zaburzeń rozwoju mowy, logorytmika, arteterapia.
Plan terapeutyczny budujemy na podstawie diagnozy w porozumieniu z rodzicami.

bullet ołówek

DIAGNOZĘ LOGOPEDYCZNĄ - DOKŁADNE ROZPOZNANIE POTRZEB JĘZYKOWYCH

Na początku każdego roku przedszkolnego przeprowadzamy diagnozę logopedyczną, aby dokładnie poznać bieżący stan kompetencji językowych dzieci. To ważny krok w personalizacji edukacji, pozwalający dostosować zajęcia logopedyczne do konkretnych potrzeb naszych dzieci lub pokierować dziecko na indywidualną terapię logopedyczną.

bullet ołówek

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne, zintegrowane z codzienną pracą dydaktyczną, to wsparcie, dzięki któremu dzieci rozwijają swoje kompetencje komunikacyjne oraz usprawniają aparat mowy. Jednym z narzędzi, wykorzystywanych przez nas w pracy logopedycznej z naszymi dziećmi, jest polska poezja dziecięca.

bullet ołówek

ZAJĘCIA RYTMICZNE

Zajęcia rytmiczne mają na celu wsparcie koordynacji ruchowej dzieci, umuzykalnianie i ogólny rozwój motoryczny, poprzez muzykę i ruch. Uczymy się słuchać muzyki uszami, oraz całym ciałem. Wysłuchujemy i odtwarzamy rytmy. Improwizujemy, zapoznajemy się z instrumentami muzycznymi i świetnie się bawimy.

bullet ołówek

GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ

Gimnastyka korekcyjna to ćwiczenia fizyczne, które mają na celu zapobieganie i/lub niwelowanie wad postawy u dzieci, poprzez wzmacnianie i uelastycznianie ich układu mięśniowo-szkieletowego. Prawidłowa postawa ciała, pozwala na efektywną:
- zabawę - bieganie, skakanie, rzucanie, łapanie, wspinanie, konstruowanie, gry zespołowe itp.
- pracę - zdolność koncentracji, umiejętność zatrzymania ciała w miejscu i czasie, zajęcia w pozycji siedzącej, nauka pisania itp.
- naukę - rozwijanie wszelkich zdolności i umiejętności intelektualnych.
Dla prawidłowego, całościowego rozwoju dziecka, niezbędny jest prawidłowy rozwój fizyczny.

bullet ołówek

JĘZYK ANGIELSKI

Nauka języka obcego w wieku przedszkolnym, to przede wszystkim dobra zabawa i rozwój kompetencji językowych.

bullet ołówek

RELIGIĘ

Zajęcia z religii rzymskokatolickiej, dostosowane do każdej grupy wiekowej, są prowadzone przez księdza.

Zabawa i nauka w naszym przedszkolu

Nasze cele i wartości

Rozwój Rumia

Nasza praca jest naszą pasją. W centrum naszych działań zawsze są dzieci. Wiemy, że dziecko zaczyna się od rodziców, więc w miarę naszych możliwości, wychodzimy również na przeciw wychowawczym wyzwaniom i potrzebom rodziców.

Stale rozwijamy nasze kompetencje. Obserwujemy i reagujemy. Staramy się nie wiedzieć lepiej, ale za każdym razem rozpoznawać sytuacje i odpowiadać na potrzeby naszych dzieci personalnie, zgodnie z niepowtarzalną osobowością, wrażliwością i temperamentem każdego z nich.

W naszej pracy bazujemy na wsparciu rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, ponieważ uważamy, że do prawidłowego i swobodnego rozwoju wszelkich kompetencji, potrzeba dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności.

Wspieramy budowanie poczucia własnej wartości

Rysowanie w przedszkolu rumia

Tworzymy naszym dzieciom przestrzeń do tego, aby budowały poczucie własnej wartości i sprawczości. Aby zdobywały kompetencje do wyznaczania własnych i szanowania cudzych granic.

Pomagamy naszym dzieciom uczyć się obserwować siebie. Rozpoznawać, określać i wyrażać swoje potrzeby i emocje. Budować relacje społeczne w oparciu o te obserwacje, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, predyspozycji i gotowości.

Indywidualizujemy proces dydaktyczny w relacji nauczyciel - uczeń. W relacjach dziecko - dziecko, rozpoznajemy cechy osobowości, i w taki sposób kierujemy aktywności w grupie, aby każde z dzieci miało przestrzeń do rozpoznania i rozwijania swojego potencjału.

Uczymy poprzez doświadczanie i zabawę, stawiając na rozwijanie ciekawości, kreatywności i samodzielności.

Język angielski w przedszkolu

Nauka angielskiego przedszkole rumia

Język angielski w przedszkolu stanowi cenną i rozwijającą część edukacji dzieci. Rozwijanie kompetencji językowych, również w języku obcym, we wczesnym etapie życia, przynosi liczne korzyści oraz jest efektywne.

Proces nauki języka angielskiego w przedszkolu opiera się na zabawie, swobodnym i naturalnym przyswajaniu nowych umiejętności.

Dzieci uczą się słuchać, rozumieć i wypowiadać w obcym języku. Zajęcia językowe są realizowane równolegle i spójnie z tematyką zajęć prowadzonych w języku polskim, co ułatwia przyswajanie wprowadzanych treści.

Dbamy o to, aby zajęcia były dostosowane do możliwości poznawczych każdej grupy wiekowej.

Występy w przedszkolu

Występy teatralne w przedszkolu

W naszym przedszkolu, uważamy, że teatr to doskonały sposób na rozwijanie kompetencji społecznych, emocjonalnych i językowych najmłodszych.

Podczas naszych teatralnych przedstawień, dzieci mają okazję wkroczyć w świat fantazji, odkrywając magię wyrażania siebie poprzez rolę. To nie tylko zabawa, ale również edukacyjne doświadczenie, które wspiera rozwój mowy, koncentracji, a także umiejętności pracy zespołowej.

Nasze przedszkolne występy teatralne są zawsze dostosowane do wieku dzieci, co sprawia, że każdy maluch może znaleźć się w świecie pełnym przygód i wyzwań. Poprzez wspólne przygotowywanie do przedstawienia, dzieci uczą się współpracy, dzielenia się rolami i szacunku dla pracy każdego z uczestników.

Przestrzeń sprzyjająca rozwojowi

Rodzice w przedszkolu Rumia

Akademia Mistrzów Zabawy to przyjazne otoczenie, sale w stonowanych kolorach, ograniczające zbędne bodźce, ale stymulujące dzieci do eksploracji i podążania za swoją ciekawością i wyobraźnią.

Oferujemy, nie tylko, solidne fundamenty edukacyjne, ale przede wszystkim zindywidualizowane wsparcie rozwoju naszych dzieci, pracę terapeutyczną, zajęcia artystyczne, językowe, umuzykalniające i sportowe.

U nas nauka staje się ekscytującym wyzwaniem, a każdy dzień to nowa przygoda.
Zapraszamy wszystkie rodziny poszukujące miejsca, gdzie ich dzieci będą miały możliwość wszechstronnego rozwoju, odkrywania swoich mocnych stron, pokonywania trudności, w otoczeniu zbudowanym z akceptacji, zrozumienia, życzliwości i szacunku.

Nasze drużyny

Pandy

Grupa Pandy w przedszkolu w Rumii

2,5 - 3,5 - latki

Każda wie to Panda,
co wyPanda,
a co nie wyPanda

Lemury

Grupa Lemury w przedszkolu w Rumii

4 - latki

Lemury słyną ze swej brawury,
z każdym odważnie
staną w konkury

Koty

Grupa Sowy w przedszkolu w Rumii

5 - latki

Ciekawe świata
i lubią psoty,
takie są nasze Koty

Sowy

Grupa Sowy w przedszkolu w Rumii

"0"

Sowa to takie ptaszysko
co, podobno,
wie wszystko

Kontakt Przedszkole Rumia

Niepubliczny Punkt Przedszkolny
Akademia Mistrzów Zabawy

Żwirki i Wigury 48, 84-230 Rumia
(wejście od ulicy Kosynierów)

Czynne: Pon - Pt: 6.30 - 18.00

Bezpłatny parking po obu stronach budynku.

tel.: 509 368 750

email: akademiarumia@gmail.com

REGON: 365572848

Facebook: Akademia Mistrzów Zabawy Rumia

Google Maps: Przedszkole Rumia Akademia Mistrzów Zabawy